Lužnice 8

Lužnice 8 – 421 040

Od silničního mostu ve Vlkově až ke konci oplocení sádek a.s.Třeboň.
Úsek podél sádek až k výtoku z rybníka Rožmberk je v držbě Rybářství Třeboň=> lov ryb zakázán.
Potok Říčky od vtoku Lužnice až po sádky Šaloun je součástí revíru.

Do revíru nepatří Zlatá stoka a spojky rybníků včetně úseků od jalového přepadu až k ústí odpatu Adolfky.