Lužnice 7B-pískovny

2Lužnice 7B pískovny – 421 039

Rybářský revír tvoří soustava zaplavených Vlkovských štěrkopískovišť.

Horní míra u kapra obecného je 70cm.
Každý ulovený kapr delší než 70cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do revíru.
Kapra nad 70cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb s uvedeným datem lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti. Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.

Na pískovnách je nutné dodržovat obecně závaznou vyhlášku (návštěvní řád pískoven) vydanou MěÚ Veselí nad Lužnicí.

Zákaz lovu ryb z ostrovů a jejich příbřežních mělčin

Zavážení nástrah povoleno, lov z plavidel zakázán.

Úsek v délce cca 200m před vjezdem na parkoviště je vyhrazen pro rybáře – držitele průkazů ZTP-P s přednostním právem lovu ryb. Úsek je vyznačen tabulemi.

Celoroční zákaz rybolovu platí v prostoru soukromého pozemku “U lodi” (klub windsurfing)