Členská schůze 2021


Usnesení

Výroční členské schůze místní organizace Českého rybářského svazu z. s. Veselí nad Lužnicí konané v sobotu 19. března 2022 v sále místního kulturního domu.

1.Výroční členská schůze schvaluje

a) zprávu výboru o činnosti a finančním hospodaření

b) předložený návrh rozpočtu organizace na rok 2022

c) zvolené členy zarybňovací komise na roční období

d) zvoleného předsedu MO, členy výboru, a dozorčí komise na 4 – leté volební období

2.Výroční členská schůze bere na vědomí

a) zprávu dozorčí komise za rok 2021

3. Výroční členská schůze ukládá výboru MO

a) zajistit pochůzky členů RS k ochraně revírů

b) vzhledem ke zrušení místních povolenek poskytovat členům organizace starším 75 let, při min. době členství 10 roků za předpokladu, že u žadatele nebyl za poslední 3 roky zjištěn přestupek proti rybářskému řádu, odečtena částka 500,- Kč, kterou uhradí naše MO.

c) zajistit přípravu a realizaci rybářských závodů na malé pískovně 7. 5. 2022 a rybářských závodů pro mládež 30. 4. tamtéž

4. Výroční členská schůze ukládá členské základně

a) odpracovat pracovní příspěvek 10 hodin na pracích dle potřeb místní
organizace

b) tento pracovní příspěvek plnit v určených sobotách do konce června    2022,  a  to 16. dubna a 14. května, 21. května 2022. Začátek vždy v 7.00 hodin na sádce. Termíny byly
zveřejněny ve skříňce MO a na webových stránkách naší MO.

c) pracovní příspěvek se týká i členů od 15 do 18 let

d) pro získání povolenky k rybolovu na rok 2022 při nesplnění pracovního
příspěvku (10 hodin) je nutno toto nahradit zaplacením částky:
Dospělí 1000,- Kč, mladiství 500,- Kč, tyto částky nelze nahradit krmivem.

e) od pracovního příspěvku a tím i úhrady jsou osvobozeni členové, kteří
letos dovrší 65 let věku, všechny ženy a držitelé průkazu, ZTP/P
a plného invalidního důchodu (jiná potvrzení se nebudou uznávat).

f) Od sezóny 2021 odpracovat 10 hod. brigádnické činnosti. Tuto povinnost lze nahradit částkou 1000,-Kč (mladiství 15-18 let 500,-Kč).

5. Výroční členská schůze doporučuje

a) Romana Ďurinu jako delegáta na republikový sněm ČRS.