Členská schůze 2014

Členská schůze se konala v sobodu 15.března v kulturním domě netradičně v předsálí. Tato schůze je zároveň po uplynutí čtyřletého období volební. Záhájil ji předseda MO ČRS Veselí nad Lužnicí Ing.Novák představením hostů, p.Ing.Korandy z Jizočeského územního svaru, nadporučíka Martina Luzana za polici ČR, p.Radoslava Virta za městskou policii, a omlouvá se p.místostarosta Milan Pouch, který se musel zúčastnit jiného jednání.
Přednesený program schůze byl většinou přítomných odshouhlasen.

5)volba návrhové komise-výbor nominoval p.Kundráta, p.Bartoška a p.Ďurinu, kteří byli následně hlasováním odsouhlaseni.

6)volba volební a mandátové komise-navrženi byli Mgr.Němec, p.Máca, p.Míka, opět byli jednohlasně odsouhlaseni.

7)zpráva mandátové komise-současný stav přítomných je 58 členů, schůze je nyní usnášenischopná, neboť byl posunut začátek o patnáct minut později a tím byla splněna podmínka dle zákona.

8)zpráva o činnosti organizace-letošním rokem končí prodej místních povolenek a budou se vydávat pouze povolenky platné pro Jihočeský kraj. Naše organizace byla proti, ale byla přehlasována.
Stále vykupujeme pozemky pod rybníky Polák a Žahour, k dnešnímu dni máme odkoupeno 2022m2 za 29800,-Kč.
V letošním roce dozorčí komice řešila pouze 2 přestupky se členy naší organizace.
Členům starším 75 let bude poskytována sleva 900Kč na zakoupení krajské povolenky.
Ke konci roku 2013 bylo evidováno 724členů, z toho 618 starších osmnácti let, 15 dorostenců a 91 dětí.
Úlovkové lístky je možno odevzdávat v rybářských potřebách „U Vendulky“
Dle plánu jsme vysadili do revíru tyto ryby: kapr 2-3letý 8620ks, štika rychlená 4700ks, candát rychlený 25000ks, sumec roček 500ks, bolen roček 500ks, lýn dvouletý 1550ks, úhoří monté rozkrmená násada 24000ks, podoustev roček 4000ks, pstruh duhový 400ks, tloušť roček 2500ks, bílá ryba 2-3letá 2200ks, jelec jesen roček 8000ks.
Na revíru Lužnice 7b bylo uloveno celkem 3174 ks kaprů o celkové hmotnosti 7233kg, štika 199 ks o hmotnosti 364kg, candátů 91ks o hmotnosti 175kg, 17 sumců-209kg, 35 úhořů-21 kg, 31 bolenů-82kg, 35 amurů-119kg. Celkově bylo uloveno 4304 ks ryb o hmotnosti 8507kg.
V současné době máme dva rybářské kroužky, jeden ve Veselí nad Lužnicí a jeden v Dolním Bukovsku.
Rybářská stráž vykonala 384 pochůzek za 867hodin, řešila 5 přestupků proti rybářskému řádu. Nejčastějším prohřeškem je nezapsaný datum k lovu a číslo ryb.revíru, lov je prováděn mimo stanovenou dobu, nepřítomnost u prutů a nepořádek okolo vody. Byly odebrány dvě povolenky.
Na sádkách v rámci rekonstrukce byl vybudován jeden box o rozměrech 34 krát 9m. Celkové náklady stály 130000,-Kč. Výstavba byla provedena z větší části členy místní organizace.
Pronajímáme nebytové prostory ve Vodárenské ulici firmě „elektro Štěch“ za 15000,-Kč ročně.
Budou se letos pořádat rybářské závody v sobotu 3.května 2014, počet soutěžících je omezen na 120 závodníků, startovné činí 200,-Kč dospělí a 50,-Kč děti.

9)zpráva o hospodaření 2013-původní plán byl příjem od Jihočeského územního svazu za vysazené ryby 450000,-Kč, skutečnost byla 560000,-Kč. Ve výdajové části se nám nepodařilo splnit plánované výdaje, ty byly plánovány na -450000,-Kč a skutečnost je -525000,-Kč. Důvodem je nakoupení většího množství krmiva a výkup pozemků. Celkem plánované příjmy 925000,-kč, skutečnost 1 077 000,-Kč, plánované výdaje 1 350 000,-Kč, skutečnost byla 1 152 000,-Kč. Plánovaný hospodářský výsledek byl -425000Kč, skutečnost byla -75000Kč. Zůstatek na účtu ke konci roku byla 849039,-Kč.

10)zpráva dozorčí komise-členové jsou p.Lonský Zdeněk, Chyna Jiří, Tříska Karel a předseda Míka Pavel. Vše bylo řádně zkontrolováno a nebylo shledáno závad.

11)návrh čerpání rozpočtu na rok 2014- výše příjmu 965000,-Kč, výše výdajů -1197000,-Kč. Výsledek hospodaření tedy bude -232000,-Kč.
Tento návrh byl následně jednohlasně odhlasován.

12)volba zarybňovací komise-navrženi jsou p.Tříska Karel, Jančík Josef a Zeman František.
Tento návrh byl následně jednohlasně odhlasován.

13)volba nového výboru-navrženi jsou Ing.Jiří Novák, Vladimír Kulíšek, Ing.Jiří Švarc, Jan Fiala, Jan Moudtý, Dana Velíšková, Václava Podlahová, Mgr.Vladimír Bartošek, Mgr.Josef Němec, František Máca, Roman Ďurina.
Tento návrh byl následně jednohlasně odhlasován.

14)volba dozorčí komise-navrženi jsou: předseda Míka Pavel, Tříska Karel, Chyna Jiří, Tříska Jaroslav.
Tento návrh byl následně jednohlasně odhlasován.

15)vystoupení hospodáře-nepodařilo se zajistit vysazení ryb-parmy (je celoročně hájená), lipana a ostrojetky. Podařilo se zajistit 24000ks úhořího monté, což je obdivuhodné, neboť se nedaří umělý odchov a stále není jistota, jak to bude s touto rybou v budoucnosti. Další dobrou zprávou je, že Jihočeský územní svaz navýšil zarybňovací plán o 2000kg na pískovny, o 400kg na Lužnici č.7 a 100kg na Nežárku. Tyto ryby nejsme schopni nasadit z vlastních zdrojů, budou dodáni Jˇihočeským územním svazem.

16/Ocenění členů MO-oceněni byli tito členové:Karel Kundrát za celoživotní práci v této organizaci v rámci významného životního jubilea (80let), Josef Jančík-správce sádek, Frantiček Máca-vedoucí dopravy, Mgr.Bartošek-dlouhodobý vedoucí rybářské stráže, výdejce povolenek a dlouhodobý funkcionář, Zdeněk Lonský-dlouholetý předseda dozorčí komise, baštýř a funkcionář. A Velíšek Jiří starší, obětavý rybář a zasloužilý člen naší MO.

17)diskuze-Mgr.Němec organizuje 13.září 2014 zájezd do Slatiňan u Chrudimi, kde je zámek, muzeum koní a stáje, kde se chovají starokladrubští černí koně. Cestou zpátky by se navštívil skanzen Vysočina, známý též jako Veselý kopec. Změna bude oproti předchozím rokům ta, že členové a jejich rodinní příslušníci budou přispívat na dopravu 100,-Kč a ostatní účastníci 200,-Kč. Děti do patnácti let mají vstup zdarma. Přihlášky je možné podávat v rybářství „u Vendulky“.
Rybářské závody pro jakékoliv děti, i bez povolenky, ale v doprovodu zákonného zástupce, budou uskutečněny týden před „velkými závody“ na Veselské pískovně 26.4.2014.
Zlatá udice, závody v rybářské všestranosti (pro členy kroužku), se uskuteční 7.6.2014 na rybníčku u dopravního hřiště.
Ing.Koranda za Jihočeský územní svaz-byly zrušeny místní povolenky, byl schválen vznik nové organizace České Budějovice 3 do společného rybolovu. Nově byla stanovena míra okouna na 20cm.

21)návrh usnesení-přednesl Mgr.Němec
22)hlasování-bylo jednohlasně odsouhlaseno všemi přítomními členy.
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným, popřál hodně zdraví a úspěchů, hezkých chvil strávených u vody a schůzi ukončil.