Započaly přípravy na rybářské závody pro letošní rok 2021.

Závody se uskuteční až podle aktuální situace a nařízení vlády. Termíny jsme zvolili tyto:

Pravidla jsou stejná jako v předešlých letech. Podobnosti se dočtete v sekci viz hlavička – závody.