Usnesení VČS

Děkuji všem, kteří se zúčastnili zasedání naší VČS. Kdo se nemohl zúčastnit, přikládám odkaz na usnesení http://mocrsveseli.cz/clenska-schuze-2020/.

Nejzásadnější změnou pro řadového člena je navýšení pracovního příspěvku na 10 hodin, při nesplnění povinnosti je navýšena částka pro dospělé na 1.000,-Kč, mladistvým na 500,-Kč.

Jenom pro jistotu, toto znamená, že v roce 2021 můžete odpracovat 10 hodin, nebo na sezónu 2022 zaplatit 1000,-Kč (500,-Kč).

Další změna se týká členů nad 75 let. Těm doposud MO přispívala 900,-Kč na povolenku. Z ekonomických důvodů jsme nyní snížili příspěvek na 500,-Kč.

Roman Ďurina, předseda