Výroční členská schůze

VČS se bude konat v sobotu 16. března 2019 v malém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí od 8:30 h. Zveme všechny naše členy k účasti. Přítomní budou seznámení s činností naší MO, rozpočtem, zarybňováním atd.