Rybářský kroužek

Dnes jdou děti prvně do školy. Je to jistě pro mnohé radostná událost a my jim přejeme, ať se jim za lavicemi líbí.

Zároveň Vás zveme do rybářského kroužku. Cenu si letos DDM nastavil na 500,-, což je standardní cena ostatních kroužků. Za naší MO stále platí, že nováčci dostanou první povolenku zdarma. Neváhejte se tedy přihlásit, rádi Vás přivítáme mezi námi, rybáři.