Zpráva z VČS

Zúčastnilo se jí 90 členů. Kromě povinných bodů a zpráv byla jistě nejzajímavější část – diskuze.

Jeden ze stěžejních dotazů byl – “jak to bude s loďmi na pískovnách”. Tato otázka rozpoutala živelnou debatu.  Otázka byla asi špatně formulována, což vyvolalo zmatek, protože mnozí rybáři komentovali svoje názory k jiné problematice, takže zde malé vysvětlení:
V letošním rybářském řádu je u popisu revírů-pískovny LUŽ.7B  dva protiřečící odstavce. Jeden říká, zavážení je povoleno, lov z lodí zakázán. A druhý odstavec-je zakázáno používat k rybolovu jakýkoliv plavidel. Nebudu rozvádět jednotlivé názory členů, ale letos platí toto:

Vše zůstává jako doposud, tzn.zavážení povoleno, lov z lodí zakázán. Druhý odstavec je dle p,Korandy (JčÚS) jakési doporučení, které se nás netýká (odstavec je psán kurzívem).

Další důležitou informací bylo: parkování na hlavním parkovišti budou mít rybáři, kteří se prokáží povolenkou vydanou ve Veselí n/Luž, zadarmo. Díky patří provozovateli Lou Mylerovi.

Kompletní zápis bude do měsíce vystaven na našich stránkách.