Výdej povolenek

Výdej povolenek na rok 2016 již začal. Vydáváme každou sobotu od 8-10hod. (včetně 26.12.2015). Mimo tyto dny a dobu budeme vydávat povolenky 6,7,8,13,14 a 15. ledna 2016 od 14.00 do 17.00 hodin.

Ceny krajských povolenek se v roce 2016 nemění.

  • Příspěvek ve výši 900,-Kč při koupi povolenky poskytne MO těmto svým členům: starší 75 let, tj. ročník 1941 a starší, jsou členové naší MO nejméně 10 let a neměli po stejnou dobu přstupek proti rybářskému řádu.
  • Finanční náhrada za neodpracovanou brigádu v roce 2015 u dospělých činí 700,-Kč, u mládeže 400,-Kč
  • Osvobozeni od brigád v roce 2015 byli: ročník 1950 a starší, ZTP, ZTP-P, ženy

NEZAPOMEŇTE do 15.ledna 2016 odevzdat úlovkové lístky a do konce dubna 2016 zaplatit členské příspěvky.