Výroční členská schůze

se bude konat 19.3.2016 v malém sále KD. Přijďte probrat problémy, které vás tíží.