Členská schůze 2020

Usnesení

Výroční členské schůze místní organizace Českého rybářského svazu z. s. Veselí nad Lužnicí konané v sobotu 3. října 2020 v sále místního kulturního domu.

  1. Výroční členská schůze schvaluje

a) zprávu výboru o činnosti a finančním hospodaření
b) předložený návrh rozpočtu organizace na rok 2020
c) zvolené členy zarybňovací komise na roční období
d) uhrazení první dětské povolenky pro nové členy kroužku na rok 2020
e) navýšení pracovního příspěvku na 10 hodin, při nesplnění povinnosti navýšit částku pro dospělé na 1.000,-Kč, mladistvým na 500,-Kč.

  1. Výroční členská schůze bere na vědomí
    zprávu dozorčí komise za rok 2019
  2. Výroční členská schůze ukládá výboru MO

a) zajistit pochůzky členů RS k ochraně revírů
b) vzhledem ke zrušení místních povolenek poskytovat členům organizace starším 75 let, při min. době členství 10 roků za předpokladu, že u žadatele nebyl za poslední 3 roky zjištěn přestupek proti rybářskému řádu, odečtena částka 500,- Kč, kterou uhradí naše MO v období 1. 12 2020 do 30. 4. 2021

  1. Výroční členská schůze ukládá členské základně

a) odpracovat pracovní příspěvek 8 hodin na pracích dle potřeb místní
organizace
b) tento pracovní příspěvek bylo nutno plnit v určených sobotách
do konce května 2020. Začátek vždy v 7.00 hodin na sádce. Termíny byly
zveřejněny ve skříňce MO.
c) pracovní příspěvek se týká i členů od 15 do 18 let
d) pro získání povolenky k rybolovu na rok 2020 při nesplnění pracovního
příspěvku (8 hodin) je nutno toto nahradit zaplacením částky:
Dospělí 700,- Kč, mladiství 400,- Kč, tyto částky nelze nahradit krmivem.
e) od pracovního příspěvku a tím i úhrady jsou osvobozeni členové, kteří
letos dovrší 65 let věku, všechny ženy a držitelé průkazu, ZTP/P
a plného invalidního důchodu (jiná potvrzení se nebudou uznávat).
f) Od sezóny 2021 odpracovat 10 hod. brigádnické činnosti. Tuto povinnost lze nahradit částkou 1000,-Kč (mladiství 15-18 let 500,-Kč).

  1. Výroční členská schůze doporučuje

Našim členům MO uhradit členské příspěvky v prodejně rybářských potřeb U Vendulky do 30. 4. 2020. Tímto datem končí členství v naší MO a bude automaticky smazán z databáze.

Veselí nad Lužnicí, 3. října 2020