Členská schůze 2019

Výroční členské schůze místní organizace Českého rybářského svazu Veselí nad Lužnicí konané v sobotu 16. března 2019 v sále místního kulturního domu.

  1. Výroční členská schůze schvaluje

a) zprávu výboru o činnosti a finančním hospodaření
b) předložený návrh rozpočtu organizace na rok 2019
c) zvolené členy zarybňovací komise na roční období
d) uhrazení první dětské povolenky pro nové členy kroužku na rok 2019
na náklady MO

  1. Výroční členská schůze bere na vědomí zprávu dozorčí komise za rok 2018
  2. Výroční členská schůze ukládá výboru MO

a) zajistit pochůzky členů RS k ochraně revírů v době zvýšeného turistického ruchu
b) vzhledem ke zrušení místních povolenek poskytovat členům organizace starším 75 let, při min. době členství 10 roků za předpokladu, že u žadatele nebyl za poslední 3 roky zjištěn přestupek proti rybářskému řádu, odečtena částka 900,- Kč, kterou uhradí naše MO.
c) zajistit přípravu a realizaci rybářských závodů na malé pískovně 4. 5. 2019 a rybářských závodů pro mládež 27. 4. tamtéž

  1. Výroční členská schůze ukládá členské základně

a) odpracovat pracovní příspěvek 8 hodin na pracích dle potřeb místní
organizace
b) tento pracovní příspěvek plnit v určených sobotách do konce května
2019, a to: 13. a 20. dubna, 11. a 25. května 2019.
Začátek vždy v 7.00 hodin na sádce. Termíny jsou zveřejněny ve skříňce
MO. V případě zvýšeného zájmu členů je možno počet brigádních sobot
navýšit.
c) pracovní příspěvek se týká i členů od 15 do 18 let
d) pro získání povolenky k rybolovu na rok 2019 při nesplnění pracovního
příspěvku (8 hodin) je nutno toto nahradit zaplacením částky:
Dospělí 700,- Kč, mladiství 400,- Kč, tyto částky nelze nahradit krmivem.

e) od pracovního příspěvku a tím i úhrady jsou osvobozeni členové, kteří
letos dovrší 65 let věku, všechny ženy a držitelé průkazu, ZTP/P
a plného invalidního důchodu (jiná potvrzení se nebudou uznávat).

  1. Výroční členská schůze doporučuje

Z ekonomických důvodů členové MO z Veselí nad Lužnicí uhradí členské příspěvky přímo ve výdejně do 31. 8. 2019.

Kdo z vážných důvodů nemůže tento příspěvek zaplatit přímo ve výdejně MO, může jej uhradit hotovostní složenkou na adresu MO ČRS Veselí nad Lužnicí.

Veselí nad Lužnicí, 16. března 2019