Račí mor u Trhových Svinů

Ze svazu nám přišlo upozornění na výskyt račího moru. U nás na Degárce se vyskytuje invazivní rak pruhovaný (chycen na sádce v nápustní stoce). Je to potenciální přenašeč račího moru a tudíž platí zákaz jakéhokoliv odchytu a přenášení na jiná místa.

Zpráva ze svazu:

obracíme se na Vás s naléhavou informací. V oblasti Trhosvinenska se nově nalezl račí mor, konkrétně na Svinenském potoce u Klažar a na Keblanském potoce u Keblan. Prosím věnujte této zákeřné nemoci dostatečnou disciplínu. Nejlépe bude se těmto vodám vyhnout, v případě nutnosti je třeba desinfikovat holínky.

Bližší informace o nemoci, hygieně, a výskytu jsou přiloženy pod textem. Prosíme Vás také o nahlášení případných Vašich pozorování úhynů raků.

Podrobnější informace : RAČÍ MOR